Bản đồ huyện Đak Tô, Kon Tum
My places
Chọn ngôn ngữ:

Bản đồ địa giới hành chính của Đak Tô, Kon Tum

Hôm nay ngày 21 tháng 12 năm 2012

  • Bản đồ huyện Đak Tô, Kon Tum
  • Bản đồ vệ tinh huyện Đak Tô, Kon Tum
  • Địa giới hành chính huyện Đak Tô, Kon Tum

Latitude/longitude: 14 46 49N, 107 55 36E
Decimal coordinates: 14.7803 107.927

Thông tin chung

Đak Tô là một Huyện của Tỉnh Kon Tum, Việt Nam.

Thể loại: Huyện
Quốc gia: Việt Nam
Tỉnh: Kon Tum
Dân số: 36965
Diện tích: 50640 ha
Các đơn vị hành chính trực thuộc
Đắk Tô
Diên Bình
Kon Đào
Ngọk Tụ
Pô Kô
Tân Cảnh
Văn Lem