Bản đồ huyện Kon Plông, Kon Tum
My places
Chọn ngôn ngữ:

Bản đồ địa giới hành chính của Kon Plông, Kon Tum

Hôm nay ngày 21 tháng 12 năm 2012

  • Bản đồ huyện Kon Plông, Kon Tum
  • Bản đồ vệ tinh huyện Kon Plông, Kon Tum
  • Địa giới hành chính huyện Kon Plông, Kon Tum

Latitude/longitude: 14 48 13N, 108 20 05E
Decimal coordinates: 14.8036 108.335

Thông tin chung

Kon Plông là một Huyện của Tỉnh Kon Tum, Việt Nam.

Thể loại: Huyện
Quốc gia: Việt Nam
Tỉnh: Kon Tum
Dân số: 17967
Diện tích: 136160 ha