Bản đồ huyện Kon Rẫy, Kon Tum
My places
Chọn ngôn ngữ:

Bản đồ địa giới hành chính của Kon Rẫy, Kon Tum

Hôm nay ngày 21 tháng 12 năm 2012

  • Bản đồ huyện Kon Rẫy, Kon Tum
  • Bản đồ vệ tinh huyện Kon Rẫy, Kon Tum
  • Địa giới hành chính huyện Kon Rẫy, Kon Tum

Latitude/longitude: 14 32 56N, 108 13 09E
Decimal coordinates: 14.5489 108.219

Thông tin chung

Kon Rẫy là một Huyện của Tỉnh Kon Tum, Việt Nam.

Thể loại: Huyện
Quốc gia: Việt Nam
Tỉnh: Kon Tum
Dân số: 20992
Diện tích: 88660 ha