Bản đồ thị xã Kon Tum, Kon Tum
My places
Chọn ngôn ngữ:

Bản đồ địa giới hành chính của Kon Tum, Kon Tum

Hôm nay ngày 21 tháng 12 năm 2012

  • Bản đồ thị xã Kon Tum, Kon Tum
  • Bản đồ vệ tinh thị xã Kon Tum, Kon Tum
  • Địa giới hành chính thị xã Kon Tum, Kon Tum

Latitude/longitude: 14 20 32N, 107 58 04E
Decimal coordinates: 14.3422 107.968

Thông tin chung

Kon Tum là một Thị xã của Tỉnh Kon Tum, Việt Nam.

Thể loại: Thị xã
Quốc gia: Việt Nam
Tỉnh: Kon Tum
Dân số: 137662
Diện tích: 43240 ha