Bản đồ huyện Ngọc Hồi, Kon Tum
My places
Chọn ngôn ngữ:

Bản đồ địa giới hành chính của Ngọc Hồi, Kon Tum

Hôm nay ngày 21 tháng 12 năm 2012

  • Bản đồ huyện Ngọc Hồi, Kon Tum
  • Bản đồ vệ tinh huyện Ngọc Hồi, Kon Tum
  • Địa giới hành chính huyện Ngọc Hồi, Kon Tum

Latitude/longitude: 14 44 23N, 107 38 49E
Decimal coordinates: 14.7397 107.647

Thông tin chung

Ngọc Hồi là một Huyện của Tỉnh Kon Tum, Việt Nam.

Thể loại: Huyện
Quốc gia: Việt Nam
Tỉnh: Kon Tum
Dân số: 24786
Diện tích: 84630 ha
Các đơn vị hành chính trực thuộc
Đăk Kan
Đăk Nông
Đăk Ang
Đăk Dục
Đăk Xú
Pờ Y
Plei Kần
Sa Loong