Bản đồ huyện Sa Thầy, Kon Tum
My places
Chọn ngôn ngữ:

Bản đồ địa giới hành chính của Sa Thầy, Kon Tum

Hôm nay ngày 21 tháng 12 năm 2012

  • Bản đồ huyện Sa Thầy, Kon Tum
  • Bản đồ vệ tinh huyện Sa Thầy, Kon Tum
  • Địa giới hành chính huyện Sa Thầy, Kon Tum

Latitude/longitude: 14 16 02N, 107 36 30E
Decimal coordinates: 14.2672 107.608

Thông tin chung

Sa Thầy là một Huyện của Tỉnh Kon Tum, Việt Nam.

Thể loại: Huyện
Quốc gia: Việt Nam
Tỉnh: Kon Tum
Dân số: 35741
Diện tích: 241535 ha
Các đơn vị hành chính trực thuộc
Rơ Kơi
Sa Bình
Sa Nghĩa
Sa Nhơn
Sa Thầy
Sa Sơn
YaLy
Ya Tăng
Ya Xiêr