Bản đồ huyện Tu Mơ Rông, Kon Tum
My places
Chọn ngôn ngữ:

Bản đồ địa giới hành chính của Tu Mơ Rông, Kon Tum

Hôm nay ngày 21 tháng 12 năm 2012

  • Bản đồ huyện Tu Mơ Rông, Kon Tum
  • Bản đồ vệ tinh huyện Tu Mơ Rông, Kon Tum
  • Địa giới hành chính huyện Tu Mơ Rông, Kon Tum

Latitude/longitude: N, E
Decimal coordinates: 0 0

Thông tin chung

Tu Mơ Rông là một Huyện của Tỉnh Kon Tum, Việt Nam.

Thể loại: Huyện
Quốc gia: Việt Nam
Tỉnh: Kon Tum
Dân số: 21486
Diện tích: 86170 ha