Bản đồ tỉnh Lai Châu
My places
Chọn ngôn ngữ:

Bản đồ địa giới hành chính của Lai Châu

Hôm nay ngày 21 tháng 12 năm 2012

  • Bản đồ tỉnh Lai Châu
  • Bản đồ vệ tinh tỉnh Lai Châu
  • Địa giới hành chính tỉnh Lai Châu

Latitude/longitude:
Decimal coordinates: 0 0

Thông tin chung

Lai Châu là một Tỉnh của Quốc gia Việt Nam.

Thể loại: Tỉnh
Quốc gia: Việt Nam
Dân số: 342797
Diện tích: 911232 ha
Các đơn vị hành chính trực thuộc
Lai Châu
Mường Tè
Phong Thổ
Sìn Hồ
Tam Đường
Than Uyên