Bản đồ thị xã Lai Châu, Lai Châu
My places
Chọn ngôn ngữ:

Bản đồ địa giới hành chính của Lai Châu, Lai Châu

Hôm nay ngày 21 tháng 12 năm 2012

  • Bản đồ thị xã Lai Châu, Lai Châu
  • Bản đồ vệ tinh thị xã Lai Châu, Lai Châu
  • Địa giới hành chính thị xã Lai Châu, Lai Châu

Latitude/longitude: 22 23 15N, 103 24 22E
Decimal coordinates: 22.3875 103.406

Thông tin chung

Lai Châu là một Thị xã của Tỉnh Lai Châu, Việt Nam.

Thể loại: Thị xã
Quốc gia: Việt Nam
Tỉnh: Lai Châu
Dân số: 18089
Diện tích: 7083 ha
Các đơn vị hành chính trực thuộc
Đoàn Kết
Nậm Luông
Quyết Thắng
San Thàng
Tân Phong