Bản đồ huyện Phong Thổ, Lai Châu
My places
Chọn ngôn ngữ:

Bản đồ địa giới hành chính của Phong Thổ, Lai Châu

Hôm nay ngày 21 tháng 12 năm 2012

  • Bản đồ huyện Phong Thổ, Lai Châu
  • Bản đồ vệ tinh huyện Phong Thổ, Lai Châu
  • Địa giới hành chính huyện Phong Thổ, Lai Châu

Latitude/longitude: 22 38 24N, 103 22 38E
Decimal coordinates: 22.64 103.377

Thông tin chung

Phong Thổ là một Huyện của Tỉnh Lai Châu, Việt Nam.

Thể loại: Huyện
Quốc gia: Việt Nam
Tỉnh: Lai Châu
Dân số: 56544
Diện tích: 102876 ha