Bản đồ huyện Sìn Hồ, Lai Châu
My places
Chọn ngôn ngữ:

Bản đồ địa giới hành chính của Sìn Hồ, Lai Châu

Hôm nay ngày 21 tháng 12 năm 2012

  • Bản đồ huyện Sìn Hồ, Lai Châu
  • Bản đồ vệ tinh huyện Sìn Hồ, Lai Châu
  • Địa giới hành chính huyện Sìn Hồ, Lai Châu

Latitude/longitude: 22 17 21N, 103 18 12E
Decimal coordinates: 22.2892 103.303

Thông tin chung

Sìn Hồ là một Huyện của Tỉnh Lai Châu, Việt Nam.

Thể loại: Huyện
Quốc gia: Việt Nam
Tỉnh: Lai Châu
Dân số: 67097
Diện tích: 190727 ha