Bản đồ huyện Tam Đường, Lai Châu
My places
Chọn ngôn ngữ:

Bản đồ địa giới hành chính của Tam Đường, Lai Châu

Hôm nay ngày 21 tháng 12 năm 2012

  • Bản đồ huyện Tam Đường, Lai Châu
  • Bản đồ vệ tinh huyện Tam Đường, Lai Châu
  • Địa giới hành chính huyện Tam Đường, Lai Châu

Latitude/longitude: 22 20 16N, 103 32 53E
Decimal coordinates: 22.3378 103.548

Thông tin chung

Tam Đường là một Huyện của Tỉnh Lai Châu, Việt Nam.

Thể loại: Huyện
Quốc gia: Việt Nam
Tỉnh: Lai Châu
Dân số: 46271
Diện tích: 68473 ha