Bản đồ huyện Than Uyên, Lai Châu
My places
Chọn ngôn ngữ:

Bản đồ địa giới hành chính của Than Uyên, Lai Châu

Hôm nay ngày 21 tháng 12 năm 2012

  • Bản đồ huyện Than Uyên, Lai Châu
  • Bản đồ vệ tinh huyện Than Uyên, Lai Châu
  • Địa giới hành chính huyện Than Uyên, Lai Châu

Latitude/longitude: 21 59 35N, 103 45 30E
Decimal coordinates: 21.9931 103.758

Thông tin chung

Than Uyên là một Huyện của Tỉnh Lai Châu, Việt Nam.

Thể loại: Huyện
Quốc gia: Việt Nam
Tỉnh: Lai Châu
Dân số: 53338
Diện tích: 79681 ha