Bản đồ xã Lộc Ngãi, Bảo Lâm, Lâm Đồng
My places
Chọn ngôn ngữ:

Bản đồ địa giới hành chính của Lộc Ngãi, Bảo Lâm, Lâm Đồng

Hôm nay ngày 21 tháng 12 năm 2012

  • Bản đồ xã Lộc Ngãi, Bảo Lâm, Lâm Đồng
  • Bản đồ vệ tinh xã Lộc Ngãi, Bảo Lâm, Lâm Đồng
  • Địa giới hành chính xã Lộc Ngãi, Bảo Lâm, Lâm Đồng

Places nearby

Lộc Thắng (cách 4.4 km), Lộc Đức (cách 7.0 km), Lộc Phát (cách 9.2 km), Lộc Thanh (cách 9.7 km), Lộc Quảng (cách 10.0 km), ĐamB'ri (cách 11.2 km), Lộc Phú (cách 11.4 km), 1 (cách 12.1 km), Lộc An (cách 12.7 km), 2 (cách 13.2 km), Lộc Nga (cách 13.5 km), Đinh Trang Hòa (cách 14.2 km), Lộc Sơn (cách 14.8 km), Lộc Tiến (cách 15.1 km), B'Lao (cách 15.5 km), Đinh Trang Thượng (cách 15.5 km), B Lá (cách 16.0 km), Tân Thượng (cách 16.2 km), Lộc TLâm (cách 17.0 km), Hòa Ninh (cách 17.0 km),

Latitude/longitude: 11 39 19N, 107 51 35E
Decimal coordinates: 11.6553 107.86

Thông tin chung

Lộc Ngãi là một Xã của Huyện Bảo Lâm, Lâm Đồng, Việt Nam.

Thể loại:
Quốc gia: Việt Nam
Tỉnh: Lâm Đồng
Huyện: Bảo Lâm
Dân số: 10414
Diện tích: 9811 ha
Các đơn vị hành chính trực thuộc