Bản đồ huyện Đam Rông, Lâm Đồng
My places
Chọn ngôn ngữ:

Bản đồ địa giới hành chính của Đam Rông, Lâm Đồng

Hôm nay ngày 21 tháng 12 năm 2012

  • Bản đồ huyện Đam Rông, Lâm Đồng
  • Bản đồ vệ tinh huyện Đam Rông, Lâm Đồng
  • Địa giới hành chính huyện Đam Rông, Lâm Đồng

Latitude/longitude: 12 02 35N, 108 10 26E
Decimal coordinates: 12.0431 108.174

Thông tin chung

Đam Rông là một Huyện của Tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam.

Thể loại: Huyện
Quốc gia: Việt Nam
Tỉnh: Lâm Đồng
Dân số: 30633
Diện tích: 89220 ha