Bản đồ huyện Di Linh, Lâm Đồng
My places
Chọn ngôn ngữ:

Bản đồ địa giới hành chính của Di Linh, Lâm Đồng

Hôm nay ngày 21 tháng 12 năm 2012

  • Bản đồ huyện Di Linh, Lâm Đồng
  • Bản đồ vệ tinh huyện Di Linh, Lâm Đồng
  • Địa giới hành chính huyện Di Linh, Lâm Đồng

Latitude/longitude: 11 31 10N, 108 05 23E
Decimal coordinates: 11.5194 108.09

Thông tin chung

Di Linh là một Huyện của Tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam.

Thể loại: Huyện
Quốc gia: Việt Nam
Tỉnh: Lâm Đồng
Dân số: 160830
Diện tích: 161464 ha