Bản đồ huyện Bình Gia, Lạng Sơn
My places
Chọn ngôn ngữ:

Bản đồ địa giới hành chính của Bình Gia, Lạng Sơn

Hôm nay ngày 21 tháng 12 năm 2012

  • Bản đồ huyện Bình Gia, Lạng Sơn
  • Bản đồ vệ tinh huyện Bình Gia, Lạng Sơn
  • Địa giới hành chính huyện Bình Gia, Lạng Sơn

Latitude/longitude: 22 03 56N, 106 19 01E
Decimal coordinates: 22.0656 106.317

Thông tin chung

Bình Gia là một Huyện của Tỉnh Lạng Sơn, Việt Nam.

Thể loại: Huyện
Quốc gia: Việt Nam
Tỉnh: Lạng Sơn
Dân số: 51183
Diện tích: 109377 ha