Bản đồ huyện Cao Lộc, Lạng Sơn
My places
Chọn ngôn ngữ:

Bản đồ địa giới hành chính của Cao Lộc, Lạng Sơn

Hôm nay ngày 21 tháng 12 năm 2012

  • Bản đồ huyện Cao Lộc, Lạng Sơn
  • Bản đồ vệ tinh huyện Cao Lộc, Lạng Sơn
  • Địa giới hành chính huyện Cao Lộc, Lạng Sơn

Latitude/longitude: 21 53 05N, 106 50 34E
Decimal coordinates: 21.8847 106.843

Thông tin chung

Cao Lộc là một Huyện của Tỉnh Lạng Sơn, Việt Nam.

Thể loại: Huyện
Quốc gia: Việt Nam
Tỉnh: Lạng Sơn
Dân số: 69525
Diện tích: 62351 ha