Bản đồ huyện Đình Lập, Lạng Sơn
My places
Chọn ngôn ngữ:

Bản đồ địa giới hành chính của Đình Lập, Lạng Sơn

Hôm nay ngày 21 tháng 12 năm 2012

  • Bản đồ huyện Đình Lập, Lạng Sơn
  • Bản đồ vệ tinh huyện Đình Lập, Lạng Sơn
  • Địa giới hành chính huyện Đình Lập, Lạng Sơn

Latitude/longitude: 21 32 07N, 107 07 25E
Decimal coordinates: 21.5353 107.124

Thông tin chung

Đình Lập là một Huyện của Tỉnh Lạng Sơn, Việt Nam.

Thể loại: Huyện
Quốc gia: Việt Nam
Tỉnh: Lạng Sơn
Dân số: 26384
Diện tích: 119378 ha