Bản đồ huyện Lộc Bình, Lạng Sơn
My places
Chọn ngôn ngữ:

Bản đồ địa giới hành chính của Lộc Bình, Lạng Sơn

Hôm nay ngày 21 tháng 12 năm 2012

  • Bản đồ huyện Lộc Bình, Lạng Sơn
  • Bản đồ vệ tinh huyện Lộc Bình, Lạng Sơn
  • Địa giới hành chính huyện Lộc Bình, Lạng Sơn

Latitude/longitude: 21 40 41N, 106 58 12E
Decimal coordinates: 21.6781 106.97

Thông tin chung

Lộc Bình là một Huyện của Tỉnh Lạng Sơn, Việt Nam.

Thể loại: Huyện
Quốc gia: Việt Nam
Tỉnh: Lạng Sơn
Dân số: 75279
Diện tích: 99794 ha