Bản đồ huyện Tràng Định, Lạng Sơn
My places
Chọn ngôn ngữ:

Bản đồ địa giới hành chính của Tràng Định, Lạng Sơn

Hôm nay ngày 21 tháng 12 năm 2012

  • Bản đồ huyện Tràng Định, Lạng Sơn
  • Bản đồ vệ tinh huyện Tràng Định, Lạng Sơn
  • Địa giới hành chính huyện Tràng Định, Lạng Sơn

Latitude/longitude: 22 18 09N, 106 26 32E
Decimal coordinates: 22.3025 106.442

Thông tin chung

Tràng Định là một Huyện của Tỉnh Lạng Sơn, Việt Nam.

Thể loại: Huyện
Quốc gia: Việt Nam
Tỉnh: Lạng Sơn
Dân số: 59205
Diện tích: 102191 ha