Bản đồ huyện Văn Lãng, Lạng Sơn
My places
Chọn ngôn ngữ:

Bản đồ địa giới hành chính của Văn Lãng, Lạng Sơn

Hôm nay ngày 21 tháng 12 năm 2012

  • Bản đồ huyện Văn Lãng, Lạng Sơn
  • Bản đồ vệ tinh huyện Văn Lãng, Lạng Sơn
  • Địa giới hành chính huyện Văn Lãng, Lạng Sơn

Latitude/longitude: 22 01 59N, 106 34 17E
Decimal coordinates: 22.0331 106.571

Thông tin chung

Văn Lãng là một Huyện của Tỉnh Lạng Sơn, Việt Nam.

Thể loại: Huyện
Quốc gia: Việt Nam
Tỉnh: Lạng Sơn
Dân số: 47287
Diện tích: 56828 ha