Bản đồ huyện Bắc Hà, Lào Cai
My places
Chọn ngôn ngữ:

Bản đồ địa giới hành chính của Bắc Hà, Lào Cai

Hôm nay ngày 21 tháng 12 năm 2012

  • Bản đồ huyện Bắc Hà, Lào Cai
  • Bản đồ vệ tinh huyện Bắc Hà, Lào Cai
  • Địa giới hành chính huyện Bắc Hà, Lào Cai

Latitude/longitude: 22 30 08N, 104 18 54E
Decimal coordinates: 22.5022 104.315

Thông tin chung

Bắc Hà là một Huyện của Tỉnh Lào Cai, Việt Nam.

Thể loại: Huyện
Quốc gia: Việt Nam
Tỉnh: Lào Cai
Dân số: 45349
Diện tích: 91765 ha