Bản đồ huyện Bảo Thắng, Lào Cai
My places
Chọn ngôn ngữ:

Bản đồ địa giới hành chính của Bảo Thắng, Lào Cai

Hôm nay ngày 21 tháng 12 năm 2012

  • Bản đồ huyện Bảo Thắng, Lào Cai
  • Bản đồ vệ tinh huyện Bảo Thắng, Lào Cai
  • Địa giới hành chính huyện Bảo Thắng, Lào Cai

Latitude/longitude: 22 22 47N, 104 10 00E
Decimal coordinates: 22.3797 104.167

Thông tin chung

Bảo Thắng là một Huyện của Tỉnh Lào Cai, Việt Nam.

Thể loại: Huyện
Quốc gia: Việt Nam
Tỉnh: Lào Cai
Dân số: 99255
Diện tích: 68381 ha