Bản đồ huyện Bảo Yên, Lào Cai
My places
Chọn ngôn ngữ:

Bản đồ địa giới hành chính của Bảo Yên, Lào Cai

Hôm nay ngày 21 tháng 12 năm 2012

  • Bản đồ huyện Bảo Yên, Lào Cai
  • Bản đồ vệ tinh huyện Bảo Yên, Lào Cai
  • Địa giới hành chính huyện Bảo Yên, Lào Cai

Latitude/longitude: 22 17 38N, 104 25 02E
Decimal coordinates: 22.2939 104.417

Thông tin chung

Bảo Yên là một Huyện của Tỉnh Lào Cai, Việt Nam.

Thể loại: Huyện
Quốc gia: Việt Nam
Tỉnh: Lào Cai
Dân số: 68997
Diện tích: 82608 ha