Bản đồ huyện Bát Xát, Lào Cai
My places
Chọn ngôn ngữ:

Bản đồ địa giới hành chính của Bát Xát, Lào Cai

Hôm nay ngày 21 tháng 12 năm 2012

  • Bản đồ huyện Bát Xát, Lào Cai
  • Bản đồ vệ tinh huyện Bát Xát, Lào Cai
  • Địa giới hành chính huyện Bát Xát, Lào Cai

Latitude/longitude: 22 35 50N, 103 44 49E
Decimal coordinates: 22.5972 103.747

Thông tin chung

Bát Xát là một Huyện của Tỉnh Lào Cai, Việt Nam.

Thể loại: Huyện
Quốc gia: Việt Nam
Tỉnh: Lào Cai
Dân số: 56658
Diện tích: 105103 ha