Bản đồ thành phố Lào Cai, Lào Cai
My places
Chọn ngôn ngữ:

Bản đồ địa giới hành chính của Lào Cai, Lào Cai

Hôm nay ngày 21 tháng 12 năm 2012

  • Bản đồ thành phố Lào Cai, Lào Cai
  • Bản đồ vệ tinh thành phố Lào Cai, Lào Cai
  • Địa giới hành chính thành phố Lào Cai, Lào Cai

Latitude/longitude: 22 25 07N, 103 58 43E
Decimal coordinates: 22.4186 103.979

Thông tin chung

Lào Cai là một Thành phố của Tỉnh Lào Cai, Việt Nam.

Thể loại: Thành phố
Quốc gia: Việt Nam
Tỉnh: Lào Cai
Dân số: 100225
Diện tích: 22150 ha