Bản đồ huyện Mường Khương, Lào Cai
My places
Chọn ngôn ngữ:

Bản đồ địa giới hành chính của Mường Khương, Lào Cai

Hôm nay ngày 21 tháng 12 năm 2012

  • Bản đồ huyện Mường Khương, Lào Cai
  • Bản đồ vệ tinh huyện Mường Khương, Lào Cai
  • Địa giới hành chính huyện Mường Khương, Lào Cai

Latitude/longitude: 22 41 05N, 104 08 26E
Decimal coordinates: 22.6847 104.141

Thông tin chung

Mường Khương là một Huyện của Tỉnh Lào Cai, Việt Nam.

Thể loại: Huyện
Quốc gia: Việt Nam
Tỉnh: Lào Cai
Dân số: 43053
Diện tích: 56148 ha