Bản đồ huyện Sa Pa, Lào Cai
My places
Chọn ngôn ngữ:

Bản đồ địa giới hành chính của Sa Pa, Lào Cai

Hôm nay ngày 21 tháng 12 năm 2012

  • Bản đồ huyện Sa Pa, Lào Cai
  • Bản đồ vệ tinh huyện Sa Pa, Lào Cai
  • Địa giới hành chính huyện Sa Pa, Lào Cai

Latitude/longitude: 22 18 54N, 103 54 18E
Decimal coordinates: 22.315 103.905

Thông tin chung

Sa Pa là một Huyện của Tỉnh Lào Cai, Việt Nam.

Thể loại: Huyện
Quốc gia: Việt Nam
Tỉnh: Lào Cai
Dân số: 37905
Diện tích: 67649 ha