Bản đồ huyện Si Ma Cai, Lào Cai
My places
Chọn ngôn ngữ:

Bản đồ địa giới hành chính của Si Ma Cai, Lào Cai

Hôm nay ngày 21 tháng 12 năm 2012

  • Bản đồ huyện Si Ma Cai, Lào Cai
  • Bản đồ vệ tinh huyện Si Ma Cai, Lào Cai
  • Địa giới hành chính huyện Si Ma Cai, Lào Cai

Latitude/longitude: 22 39 46N, 104 16 05E
Decimal coordinates: 22.6628 104.268

Thông tin chung

Si Ma Cai là một Huyện của Tỉnh Lào Cai, Việt Nam.

Thể loại: Huyện
Quốc gia: Việt Nam
Tỉnh: Lào Cai
Dân số: 22394
Diện tích: 23148 ha