Bản đồ huyện Văn Bàn, Lào Cai
My places
Chọn ngôn ngữ:

Bản đồ địa giới hành chính của Văn Bàn, Lào Cai

Hôm nay ngày 21 tháng 12 năm 2012

  • Bản đồ huyện Văn Bàn, Lào Cai
  • Bản đồ vệ tinh huyện Văn Bàn, Lào Cai
  • Địa giới hành chính huyện Văn Bàn, Lào Cai

Latitude/longitude: 22 03 48N, 104 10 59E
Decimal coordinates: 22.0633 104.183

Thông tin chung

Văn Bàn là một Huyện của Tỉnh Lào Cai, Việt Nam.

Thể loại: Huyện
Quốc gia: Việt Nam
Tỉnh: Lào Cai
Dân số: 66862
Diện tích: 142470 ha