Bản đồ xã Nam Thái, Nam Trực, Nam Định
My places
Chọn ngôn ngữ:

Bản đồ địa giới hành chính của Nam Thái, Nam Trực, Nam Định

Hôm nay ngày 21 tháng 12 năm 2012

  • Bản đồ xã Nam Thái, Nam Trực, Nam Định
  • Bản đồ vệ tinh xã Nam Thái, Nam Trực, Nam Định
  • Địa giới hành chính xã Nam Thái, Nam Trực, Nam Định

Places nearby

Trực Hưng (cách 1.8 km), Trực Khang (cách 2.7 km), Nam Tiến (cách 3.4 km), Đồng Sơn (cách 3.6 km), Trực Nội (cách 3.9 km), Trực Thuận (cách 4.0 km), Nghĩa Thái (cách 4.3 km), Nam Hải (cách 4.4 km), Nghĩa Thịnh (cách 4.6 km), Trực Mỹ (cách 4.8 km), Nghĩa Đồng (cách 5.1 km), Bình Minh (cách 5.2 km), Trực Thanh (cách 5.5 km), Liễu Đề (cách 5.6 km), Nam Dương (cách 6.1 km), Nghĩa Châu (cách 6.2 km), Nghĩa Trung (cách 6.3 km), Nam Lợi (cách 6.6 km), Trực Đạo (cách 6.6 km), Yên Phúc (cách 6.9 km),

Latitude/longitude: 20 16 11N, 106 11 24E
Decimal coordinates: 20.2697 106.19

Thông tin chung

Nam Thái là một Xã của Huyện Nam Trực, Nam Định, Việt Nam.

Thể loại:
Quốc gia: Việt Nam
Tỉnh: Nam Định
Huyện: Nam Trực
Dân số: 9190
Diện tích: 846 ha
Các đơn vị hành chính trực thuộc