Bản đồ huyện Diễn Châu, Nghệ An
My places
Chọn ngôn ngữ:

Bản đồ địa giới hành chính của Diễn Châu, Nghệ An

Hôm nay ngày 21 tháng 12 năm 2012

  • Bản đồ huyện Diễn Châu, Nghệ An
  • Bản đồ vệ tinh huyện Diễn Châu, Nghệ An
  • Địa giới hành chính huyện Diễn Châu, Nghệ An

Latitude/longitude: 19 01 20N, 105 34 13E
Decimal coordinates: 19.0222 105.57

Thông tin chung

Diễn Châu là một Huyện của Tỉnh Nghệ An, Việt Nam.

Thể loại: Huyện
Quốc gia: Việt Nam
Tỉnh: Nghệ An
Dân số: 278324
Diện tích: 30632 ha