Bản đồ xã Diễn Lộc, Diễn Châu, Nghệ An
My places
Chọn ngôn ngữ:

Bản đồ địa giới hành chính của Diễn Lộc, Diễn Châu, Nghệ An

Hôm nay ngày 21 tháng 12 năm 2012

  • Bản đồ xã Diễn Lộc, Diễn Châu, Nghệ An
  • Bản đồ vệ tinh xã Diễn Lộc, Diễn Châu, Nghệ An
  • Địa giới hành chính xã Diễn Lộc, Diễn Châu, Nghệ An

Places nearby

Diễn An (cách 1.6 km), Diễn Thọ (cách 3.2 km), Diễn Phú (cách 3.3 km), Diễn Trung (cách 3.3 km), Diễn Thịnh (cách 4.2 km), Diễn Tân (cách 4.5 km), Diễn Lợi (cách 5.5 km), Diễn Cát (cách 6.3 km), Diễn Phúc (cách 6.3 km), Bùi Xá (cách 6.4 km), Diễn Thắng (cách 6.5 km), Nghi Yên (cách 6.8 km), Diễn Thành (cách 7.4 km), Diễn Châu (cách 7.7 km), Nghi Đồng (cách 8.1 km), Diễn Bình (cách 8.1 km), Nghi Hưng (cách 8.2 km), Diễn Hoa (cách 8.5 km), Diễn Quảng (cách 8.7 km), Diễn Hạnh (cách 8.9 km),

Latitude/longitude: 18 54 51N, 105 35 24E
Decimal coordinates: 18.9142 105.59

Thông tin chung

Diễn Lộc là một Xã của Huyện Diễn Châu, Nghệ An, Việt Nam.

Thể loại:
Quốc gia: Việt Nam
Tỉnh: Nghệ An
Huyện: Diễn Châu
Dân số: 6288
Diện tích: 702 ha
Các đơn vị hành chính trực thuộc