Bản đồ xã Nghi Diên, Nghi Lộc, Nghệ An
My places
Chọn ngôn ngữ:

Bản đồ địa giới hành chính của Nghi Diên, Nghi Lộc, Nghệ An

Hôm nay ngày 21 tháng 12 năm 2012

  • Bản đồ xã Nghi Diên, Nghi Lộc, Nghệ An
  • Bản đồ vệ tinh xã Nghi Diên, Nghi Lộc, Nghệ An
  • Địa giới hành chính xã Nghi Diên, Nghi Lộc, Nghệ An

Places nearby

Nghi Hoa (cách 2.3 km), Quán Hành (cách 2.5 km), Nghi Trung (cách 3.0 km), Hưng Trung (cách 3.1 km), Nghi Vạn (cách 4.9 km), Nghi Thuận (cách 4.9 km), Nghi Long (cách 5.2 km), Hưng Yên (cách 5.3 km), Nghi Thịnh (cách 6.1 km), Nghi Kim (cách 6.1 km), Nghi Trường (cách 6.1 km), Hưng Tây (cách 7.0 km), Nghi Xá (cách 7.1 km), Nghi Ân (cách 7.4 km), Nghi Hưng (cách 7.5 km), Nghi Mỹ (cách 7.7 km), Nghi Đồng (cách 7.8 km), Nghi Phương (cách 7.8 km), Nghi Hợp (cách 8.3 km), Nghi Khánh (cách 8.4 km),

Latitude/longitude: 18 46 38N, 105 37 21E
Decimal coordinates: 18.7772 105.622

Thông tin chung

Nghi Diên là một Xã của Huyện Nghi Lộc, Nghệ An, Việt Nam.

Thể loại:
Quốc gia: Việt Nam
Tỉnh: Nghệ An
Huyện: Nghi Lộc
Dân số: 6991
Diện tích: 689 ha
Các đơn vị hành chính trực thuộc