Bản đồ xã Nghi Phương, Nghi Lộc, Nghệ An
My places
Chọn ngôn ngữ:

Bản đồ địa giới hành chính của Nghi Phương, Nghi Lộc, Nghệ An

Hôm nay ngày 21 tháng 12 năm 2012

  • Bản đồ xã Nghi Phương, Nghi Lộc, Nghệ An
  • Bản đồ vệ tinh xã Nghi Phương, Nghi Lộc, Nghệ An
  • Địa giới hành chính xã Nghi Phương, Nghi Lộc, Nghệ An

Places nearby

Nghi Mỹ (cách 0.8 km), Nghi Đồng (cách 3.0 km), Nghi Lâm (cách 3.3 km), Hưng Trung (cách 5.0 km), Nghi Hưng (cách 5.2 km), Nghi Công Bắc (cách 5.3 km), Bùi Xá (cách 5.7 km), Nghi Công Nam (cách 6.1 km), Nghi Thuận (cách 6.8 km), Nghi Hoa (cách 7.0 km), Diễn Phú (cách 7.1 km), Nghi Diên (cách 7.8 km), Nghi Văn (cách 7.8 km), Nghi Kiều (cách 8.1 km), Nghi Yên (cách 8.4 km), Hưng Yên (cách 8.9 km), Nghi Long (cách 9.1 km), Quán Hành (cách 9.1 km), Diễn An (cách 9.6 km), Diễn Lộc (cách 10.1 km),

Latitude/longitude: 18 49 33N, 105 34 09E
Decimal coordinates: 18.8258 105.569

Thông tin chung

Nghi Phương là một Xã của Huyện Nghi Lộc, Nghệ An, Việt Nam.

Thể loại:
Quốc gia: Việt Nam
Tỉnh: Nghệ An
Huyện: Nghi Lộc
Dân số: 6839
Diện tích: 1446 ha
Các đơn vị hành chính trực thuộc