Bản đồ huyện Thanh Chương, Nghệ An
My places
Chọn ngôn ngữ:

Bản đồ địa giới hành chính của Thanh Chương, Nghệ An

Hôm nay ngày 21 tháng 12 năm 2012

  • Bản đồ huyện Thanh Chương, Nghệ An
  • Bản đồ vệ tinh huyện Thanh Chương, Nghệ An
  • Địa giới hành chính huyện Thanh Chương, Nghệ An

Latitude/longitude: 18 44 11N, 105 12 59E
Decimal coordinates: 18.7364 105.216

Thông tin chung

Thanh Chương là một Huyện của Tỉnh Nghệ An, Việt Nam.

Thể loại: Huyện
Quốc gia: Việt Nam
Tỉnh: Nghệ An
Dân số: 252459
Diện tích: 112831 ha