Bản đồ thành phố Vinh, Nghệ An
My places
Chọn ngôn ngữ:

Bản đồ địa giới hành chính của Vinh, Nghệ An

Hôm nay ngày 21 tháng 12 năm 2012

  • Bản đồ thành phố Vinh, Nghệ An
  • Bản đồ vệ tinh thành phố Vinh, Nghệ An
  • Địa giới hành chính thành phố Vinh, Nghệ An

Latitude/longitude: 18 41 06N, 105 42 05E
Decimal coordinates: 18.685 105.701

Thông tin chung

Vinh là một Thành phố của Tỉnh Nghệ An, Việt Nam.

Thể loại: Thành phố
Quốc gia: Việt Nam
Tỉnh: Nghệ An
Dân số: 282981
Diện tích: 10498 ha