Bản đồ phường Bến Thủy, Vinh, Nghệ An
My places
Chọn ngôn ngữ:

Bản đồ địa giới hành chính của Bến Thủy, Vinh, Nghệ An

Hôm nay ngày 21 tháng 12 năm 2012

  • Bản đồ phường Bến Thủy, Vinh, Nghệ An
  • Bản đồ vệ tinh phường Bến Thủy, Vinh, Nghệ An
  • Địa giới hành chính phường Bến Thủy, Vinh, Nghệ An

Places nearby

Trung Đô (cách 0.9 km), Xuân Giang (cách 1.4 km), Trường Thi (cách 1.9 km), Hưng Dũng (cách 2.3 km), Xuân An (cách 2.6 km), Hồng Sơn (cách 2.7 km), Lê Mao (cách 2.9 km), Hưng Lợi (cách 3.1 km), Hưng Thịnh (cách 3.1 km), Hưng Phúc (cách 3.3 km), Vinh Tân (cách 3.5 km), Nghi Liên (cách 3.5 km), Hưng Bình (cách 3.5 km), Quang Trung (cách 3.7 km), Đội Cung (cách 4.5 km), Hưng Lộc (cách 4.8 km), Lê Lợi (cách 4.9 km), Xuân Hồng (cách 5.2 km), Hà Huy Tập (cách 5.2 km), Hưng Hòa (cách 5.4 km),

Latitude/longitude: 18 39 23N, 105 42 08E
Decimal coordinates: 18.6564 105.702

Thông tin chung

Bến Thủy là một Phường của Thành phố Vinh, Nghệ An, Việt Nam.

Thể loại: Phường
Quốc gia: Việt Nam
Tỉnh: Nghệ An
Thành phố: Vinh
Dân số: 16538
Diện tích: 292 ha
Các đơn vị hành chính trực thuộc