Bản đồ xã Hưng Đông, Vinh, Nghệ An
My places
Chọn ngôn ngữ:

Bản đồ địa giới hành chính của Hưng Đông, Vinh, Nghệ An

Hôm nay ngày 21 tháng 12 năm 2012

  • Bản đồ xã Hưng Đông, Vinh, Nghệ An
  • Bản đồ vệ tinh xã Hưng Đông, Vinh, Nghệ An
  • Địa giới hành chính xã Hưng Đông, Vinh, Nghệ An

Places nearby

Quán Bàu (cách 1.4 km), Đông Vĩnh (cách 2.1 km), Lê Lợi (cách 2.7 km), Nghi Kim (cách 2.7 km), Hà Huy Tập (cách 3.1 km), Nghi Phú (cách 3.1 km), Cửa Nam (cách 3.5 km), Đội Cung (cách 3.6 km), Hưng Tây (cách 3.7 km), Hưng Chính (cách 3.8 km), Quang Trung (cách 3.9 km), Hưng Bình (cách 3.9 km), Hưng Phúc (cách 4.3 km), Lê Mao (cách 4.5 km), Hưng Nguyên (cách 4.5 km), Nghi Đức (cách 4.7 km), Nghi Vạn (cách 4.7 km), Hồng Sơn (cách 5.0 km), Nghi Ân (cách 5.1 km), Nghi Liên (cách 5.4 km),

Latitude/longitude: 18 42 17N, 105 39 13E
Decimal coordinates: 18.7047 105.654

Thông tin chung

Hưng Đông là một Xã của Thành phố Vinh, Nghệ An, Việt Nam.

Thể loại:
Quốc gia: Việt Nam
Tỉnh: Nghệ An
Thành phố: Vinh
Dân số: 7680
Diện tích: 643 ha
Các đơn vị hành chính trực thuộc