Bản đồ phường Quán Bàu, Vinh, Nghệ An
My places
Chọn ngôn ngữ:

Bản đồ địa giới hành chính của Quán Bàu, Vinh, Nghệ An

Hôm nay ngày 21 tháng 12 năm 2012

  • Bản đồ phường Quán Bàu, Vinh, Nghệ An
  • Bản đồ vệ tinh phường Quán Bàu, Vinh, Nghệ An
  • Địa giới hành chính phường Quán Bàu, Vinh, Nghệ An

Places nearby

Hưng Đông (cách 1.4 km), Hà Huy Tập (cách 1.7 km), Nghi Phú (cách 1.9 km), Lê Lợi (cách 2.1 km), Đông Vĩnh (cách 2.4 km), Hưng Bình (cách 2.8 km), Hưng Phúc (cách 3.0 km), Quang Trung (cách 3.2 km), Đội Cung (cách 3.2 km), Nghi Kim (cách 3.4 km), Cửa Nam (cách 3.6 km), Lê Mao (cách 3.6 km), Nghi Đức (cách 3.7 km), Hưng Chính (cách 4.0 km), Hưng Lộc (cách 4.2 km), Hồng Sơn (cách 4.2 km), Trường Thi (cách 4.4 km), Hưng Dũng (cách 4.8 km), Nghi Ân (cách 4.8 km), Nghi Liên (cách 4.9 km),

Latitude/longitude: 18 42 08N, 105 40 01E
Decimal coordinates: 18.7022 105.667

Thông tin chung

Quán Bàu là một Phường của Thành phố Vinh, Nghệ An, Việt Nam.

Thể loại: Phường
Quốc gia: Việt Nam
Tỉnh: Nghệ An
Thành phố: Vinh
Dân số: 8670
Diện tích: 231 ha
Các đơn vị hành chính trực thuộc