Bản đồ phường Trung Đô, Vinh, Nghệ An
My places
Chọn ngôn ngữ:

Bản đồ địa giới hành chính của Trung Đô, Vinh, Nghệ An

Hôm nay ngày 21 tháng 12 năm 2012

  • Bản đồ phường Trung Đô, Vinh, Nghệ An
  • Bản đồ vệ tinh phường Trung Đô, Vinh, Nghệ An
  • Địa giới hành chính phường Trung Đô, Vinh, Nghệ An

Places nearby

Bến Thủy (cách 0.9 km), Trường Thi (cách 1.8 km), Hồng Sơn (cách 2.1 km), Xuân Giang (cách 2.2 km), Hưng Thịnh (cách 2.3 km), Lê Mao (cách 2.5 km), Hưng Lợi (cách 2.6 km), Vinh Tân (cách 2.7 km), Nghi Liên (cách 2.7 km), Hưng Dũng (cách 2.7 km), Hưng Phúc (cách 3.2 km), Quang Trung (cách 3.2 km), Hưng Bình (cách 3.2 km), Xuân An (cách 3.2 km), Đội Cung (cách 3.8 km), Lê Lợi (cách 4.4 km), Hưng Phúc (cách 4.8 km), Cửa Nam (cách 5.0 km), Hà Huy Tập (cách 5.1 km), Hưng Chính (cách 5.2 km),

Latitude/longitude: 18 39 17N, 105 41 39E
Decimal coordinates: 18.6547 105.694

Thông tin chung

Trung Đô là một Phường của Thành phố Vinh, Nghệ An, Việt Nam.

Thể loại: Phường
Quốc gia: Việt Nam
Tỉnh: Nghệ An
Thành phố: Vinh
Dân số: 12225
Diện tích: 292 ha
Các đơn vị hành chính trực thuộc