Bản đồ huyện Yên Thành, Nghệ An
My places
Chọn ngôn ngữ:

Bản đồ địa giới hành chính của Yên Thành, Nghệ An

Hôm nay ngày 21 tháng 12 năm 2012

  • Bản đồ huyện Yên Thành, Nghệ An
  • Bản đồ vệ tinh huyện Yên Thành, Nghệ An
  • Địa giới hành chính huyện Yên Thành, Nghệ An

Latitude/longitude: 19 01 25N, 105 26 17E
Decimal coordinates: 19.0236 105.438

Thông tin chung

Yên Thành là một Huyện của Tỉnh Nghệ An, Việt Nam.

Thể loại: Huyện
Quốc gia: Việt Nam
Tỉnh: Nghệ An
Dân số: 275105
Diện tích: 54990 ha