Bản đồ tỉnh Ninh Bình
My places
Chọn ngôn ngữ:

Bản đồ địa giới hành chính của Ninh Bình

Hôm nay ngày 21 tháng 12 năm 2012

  • Bản đồ tỉnh Ninh Bình
  • Bản đồ vệ tinh tỉnh Ninh Bình
  • Địa giới hành chính tỉnh Ninh Bình

Latitude/longitude: N, E
Decimal coordinates: 0 0

Thông tin chung

Ninh Bình là một Tỉnh của Quốc gia Việt Nam.

Thể loại: Tỉnh
Quốc gia: Việt Nam
Dân số: 0
Diện tích: 0 ha
Các đơn vị hành chính trực thuộc
Gia Viễn
Hoa Lư
Kim Sơn
Nho Quan
Ninh Bình
Tam Điệp
Yên Khánh
Yên Mô