Bản đồ xã Gia Xuân, Gia Viễn, Ninh Bình
My places
Chọn ngôn ngữ:

Bản đồ địa giới hành chính của Gia Xuân, Gia Viễn, Ninh Bình

Hôm nay ngày 21 tháng 12 năm 2012

  • Bản đồ xã Gia Xuân, Gia Viễn, Ninh Bình
  • Bản đồ vệ tinh xã Gia Xuân, Gia Viễn, Ninh Bình
  • Địa giới hành chính xã Gia Xuân, Gia Viễn, Ninh Bình

Places nearby

Gia Trấn (cách 2.0 km), Gia Thanh (cách 2.7 km), Gia Tân (cách 3.1 km), Yên Phương (cách 3.6 km), Yên Thọ (cách 3.9 km), Gia Lập (cách 3.9 km), Yên Lợi (cách 3.9 km), Yên Hưng (cách 4.1 km), Thanh Hải (cách 4.2 km), Ninh Giang (cách 4.3 km), Yên Phú (cách 4.7 km), Gia Vân (cách 5.2 km), Gia Thắng (cách 5.9 km), Yên Nghĩa (cách 5.9 km), Yên Chính (cách 5.9 km), Yên Phong (cách 6.4 km), Yên Thành (cách 6.5 km), Gia Phương (cách 6.6 km), Thanh Nguyên (cách 6.8 km), Gia Tiến (cách 6.8 km),

Latitude/longitude: 20 21 10N, 105 55 28E
Decimal coordinates: 20.3528 105.924

Thông tin chung

Gia Xuân là một Xã của Huyện Gia Viễn, Ninh Bình, Việt Nam.

Thể loại:
Quốc gia: Việt Nam
Tỉnh: Ninh Bình
Huyện: Gia Viễn
Dân số: 3967
Diện tích: 431 ha
Các đơn vị hành chính trực thuộc