Bản đồ tỉnh Ninh Thuận
My places
Chọn ngôn ngữ:

Bản đồ địa giới hành chính của Ninh Thuận

Hôm nay ngày 21 tháng 12 năm 2012

  • Bản đồ tỉnh Ninh Thuận
  • Bản đồ vệ tinh tỉnh Ninh Thuận
  • Địa giới hành chính tỉnh Ninh Thuận

Latitude/longitude: N, E
Decimal coordinates: 0 0

Thông tin chung

Ninh Thuận là một Tỉnh của Quốc gia Việt Nam.

Thể loại: Tỉnh
Quốc gia: Việt Nam
Dân số: 0
Diện tích: 0 ha
Các đơn vị hành chính trực thuộc
Bác Ái
Ninh Hải
Ninh Phước
Ninh Sơn
Phan Rang-Tháp Chàm