Bản đồ tỉnh Phú Thọ
My places
Chọn ngôn ngữ:

Bản đồ địa giới hành chính của Phú Thọ

Hôm nay ngày 21 tháng 12 năm 2012

  • Bản đồ tỉnh Phú Thọ
  • Bản đồ vệ tinh tỉnh Phú Thọ
  • Địa giới hành chính tỉnh Phú Thọ

Latitude/longitude: N, E
Decimal coordinates: 0 0

Thông tin chung

Phú Thọ là một Tỉnh của Quốc gia Việt Nam.

Thể loại: Tỉnh
Quốc gia: Việt Nam
Dân số: 1345498
Diện tích: 353295 ha