Bản đồ thành phố Đồng Hới, Quảng Bình
My places
Chọn ngôn ngữ:

Bản đồ địa giới hành chính của Đồng Hới, Quảng Bình

Hôm nay ngày 21 tháng 12 năm 2012

  • Bản đồ thành phố Đồng Hới, Quảng Bình
  • Bản đồ vệ tinh thành phố Đồng Hới, Quảng Bình
  • Địa giới hành chính thành phố Đồng Hới, Quảng Bình

Latitude/longitude: 17 26 53N, 106 35 15E
Decimal coordinates: 17.4481 106.588

Thông tin chung

Đồng Hới là một Thành phố của Tỉnh Quảng Bình, Việt Nam.

Thể loại: Thành phố
Quốc gia: Việt Nam
Tỉnh: Quảng Bình
Dân số: 130535
Diện tích: 15554 ha