Bản đồ phường Bắc Nghĩa, Đồng Hới, Quảng Bình
My places
Chọn ngôn ngữ:

Bản đồ địa giới hành chính của Bắc Nghĩa, Đồng Hới, Quảng Bình

Hôm nay ngày 21 tháng 12 năm 2012

  • Bản đồ phường Bắc Nghĩa, Đồng Hới, Quảng Bình
  • Bản đồ vệ tinh phường Bắc Nghĩa, Đồng Hới, Quảng Bình
  • Địa giới hành chính phường Bắc Nghĩa, Đồng Hới, Quảng Bình

Places nearby

Nghĩa Ninh (cách 1.7 km), Nam Lý (cách 2.0 km), Bắc Lý (cách 2.9 km), Đức Ninh Đông (cách 3.0 km), Đức Ninh (cách 3.0 km), Đồng Phú (cách 4.0 km), Hải Đình (cách 4.2 km), Đồng Mỹ (cách 4.6 km), Phú Hải (cách 4.8 km), Đồng Sơn (cách 5.0 km), Hải Thành (cách 5.5 km), Lộc Ninh (cách 5.8 km), Lương Ninh (cách 6.4 km), Thuận Đức (cách 6.7 km), Vĩnh Ninh (cách 6.8 km), Quang Phú (cách 7.0 km), Lý Trạch (cách 7.5 km), Bảo Ninh (cách 7.5 km), Quán Hàu (cách 7.7 km), Nam Trạch (cách 9.7 km),

Latitude/longitude: 17 27 18N, 106 35 04E
Decimal coordinates: 17.455 106.584

Thông tin chung

Bắc Nghĩa là một Phường của Thành phố Đồng Hới, Quảng Bình, Việt Nam.

Thể loại: Phường
Quốc gia: Việt Nam
Tỉnh: Quảng Bình
Thành phố: Đồng Hới
Dân số: 6220
Diện tích: 776 ha
Các đơn vị hành chính trực thuộc