Bản đồ huyện Lệ Thủy, Quảng Bình
My places
Chọn ngôn ngữ:

Bản đồ địa giới hành chính của Lệ Thủy, Quảng Bình

Hôm nay ngày 21 tháng 12 năm 2012

  • Bản đồ huyện Lệ Thủy, Quảng Bình
  • Bản đồ vệ tinh huyện Lệ Thủy, Quảng Bình
  • Địa giới hành chính huyện Lệ Thủy, Quảng Bình

Latitude/longitude: 17 07 35N, 106 41 47E
Decimal coordinates: 17.1264 106.696

Thông tin chung

Lệ Thủy là một Huyện của Tỉnh Quảng Bình, Việt Nam.

Thể loại: Huyện
Quốc gia: Việt Nam
Tỉnh: Quảng Bình
Dân số: 139025
Diện tích: 139996 ha